Communicatie

communicatie

Communicatie helpt je als stichting of onderneming om zichtbaar te zijn. Je wilt meer mensen betrekken bij jouw project of product. Communicatie is niets anders dan interactie met je doelgroep en dus een middel om je netwerk te bereiken en te vergroten. Hoe je moet communiceren en via welke platforms is voor elke organisatie anders. Wel zijn er een aantal aandachtspunten en tips die ik graag met je deel.

COMMUNICATIE ALS MIDDEL

Communicatie is een middel om je stichting of onderneming zichtbaar te maken, geen doel op zich. Voordat je aan de slag gaat met communicatie is het belangrijk dat je weet wat je wil bereiken. Wil je meer donaties? Meer vrijwilligers? Een product verkopen? Gebruik communicatie om je concrete doel te bereiken.

STEL ‘SMART’ DOELEN

Ken je het principe van SMART doelen stellen? Dit kun je gebruiken om de kans groter te maken om je doel ook daadwerkelijk te halen. Is je doel ‘SMART’? Doe een 0-meting: welke kanalen gebruiken jullie al, wat levert dit op? Bijvoorbeeld: persbericht in lokale krant, digitale nieuwsbrief, sociale media, persoonlijke communicatie met stakeholders etc.

MAAK EEN COMMUNICATIEPLAN

Vanuit je 0-meting ga je aan de slag met een plan. Welke platforms wil je gebruiken? En hoe vaak wil je deze platforms gebruiken? Wat is haalbaar (denk SMART). Elke week een persbericht versturen, is ambitieus, maar misschien is eens per maand wel een haalbaar doel. Een tip hierbij is ook om je netwerk in kaart te brengen. Iedere betrokkene vult de netwerkkaart (download) in en zo krijgen jullie zicht op waar in jullie netwerk er kansen liggen.

STICK TO THE PR-PLAN

Zet het op de agenda. Om echt een succes van je communicatie te maken, zal je er regelmatig aandacht aan moeten besteden. Evalueer of de ingezette communicatie doet wat jullie ervan verwachten. Sociale media lijken bijvoorbeeld een grote doelgroep te kunnen bereiken, maar zijn ook vaak tijdrovend en niet altijd succesvol. Kies er dan liever voor om wat vaker ‘ouderwets’ te bellen met warme contacten om meer betrokkenheid te genereren.

“Sociale media kosten veel tijd. Vraag jezelf af waar de doelgroep van jouw stichting of onderneming zich bevindt. Kies vervolgens één of twee social media kanalen waar je zichtbaar wil zijn.

DOE WAT JE KUNT

Niet elke stichting of ondernemer heeft de capaciteit om elke week een persbericht te schrijven of een budget om regelmatig te adverteren op Facebook of Instagram. Maak bewuste keuzes in wat je wel en wat je niet doet, je kunt namelijk niet álles. Neem ook zeker een post op in de begroting om te kunnen investeren in communicatie. En last but not least: schakel mensen in (al dan niet betaald) om zich bezig te houden met communicatie en zo zichtbaar te zijn voor je doelgroep! Vragen staat altijd vrij: stuur me een e-mail.