SMART doelen stellen

Herken je het dat je heel enthousiast doelen stelt, maar ze niet kan waarmaken? Of dat één bestuurslid een geweldig idee heeft, maar het idee niet wordt gedragen door het hele team? Het principe van SMART doelen stellen, kan je helpen bij het daadwerkelijk halen van doelen. SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Het is geen heilige graal, maar het kan zeker helpen om doelen meetbaar en haalbaar te maken.

SPECIFIEK

Begin met tot in detail het gewenste resultaat voor jouw stichting op papier te zetten. Zoek je bijvoorbeeld meer vrijwilligers? Ga de diepte in over aan welke eisen deze vrijwilligers moeten voldoen of wat voor taken zij uit moeten voeren. Bijvoorbeeld: een vrijwilliger die kan ondersteunen bij administratieve taken.

MEETBAAR

Hoeveel vrijwilligers heeft jouw stichting nodig en voor hoeveel uur heb je deze vrijwilligers nodig? Meetbaar is vaak in cijfers uit te drukken, maar kan ook over kwaliteit gaan. Wil je dat deze vrijwilligers bijvoorbeeld passen bij de rest van het team? Dit kun je meetbaar maken door ook de rest van het team hun mening te laten geven over de betreffende vrijwilligers.

ACCEPTABEL

Acceptabel gaat met name over draagvlak. Is het doel alleen jouw goede idee of is iedereen in het team er mee eens dat dit een juist doel is voor jullie stichting? Past het bij jullie werkgebied, doelgroep etc.? Een goede check voor je doel: staat iedereen achter deze beslissing?

REALISTISCH

Wanneer moet de vrijwilliger aan de slag kunnen? Morgen? Dat is wellicht niet realistisch. Realistischer zou zijn dat je bijvoorbeeld binnen twee maanden één vrijwilliger wilt werven om het team te ondersteunen bij administratieve werkzaamheden.

TIJDGEBONDEN

Om een SMART-doelstelling af te maken is het criterium ‘tijdgebonden’ toegevoegd. Een deadline op je project of doel helpt om er harder aan te werken. Als er geen deadline zit op het werven van de vrijwilliger voor administratieve taken, kan het zomaar zijn dat er volgend jaar nog niemand is gevonden! De deadline is ook een goed evaluatiemoment: is het doel behaald?

“Voor 1 mei heeft de stichting een vrijwilliger gevonden die past in het team welke administratieve taken kan uitvoeren ter ondersteuning van het team voor 2 uur per week voor een periode van tenminste 3 maanden.

Voorbeeld SMART-doelstelling

SMART: EEN GOED BEGIN

Met alleen het stellen van een SMART-doelstelling ben je er nog niet. Aandacht voor het doel en monitoren wat de stand van zaken is, is cruciaal. Zet de gestelde doelen op de agenda en communiceer met elkaar wat er nodig is om de doelstelling binnen de gestelde tijd te halen.