Spreken en (gast)lessen

gastlessen
Project Prikkeldraad is in te zetten als spreker of gastdocent. In inspiratiesessies of lessen wordt kennis uitgewisseld over maatschappelijke thema’s. Deelnemers worden geprikkeld om zelf na te denken over hun rol in de samenleving. Thema’s zijn bijvoorbeeld creatief denken, eenzaamheid of de kracht van het eigen netwerk. Deze sessies zijn altijd maatwerk. Het spel ‘prikkelen‘ ontvang je gratis als je Project Prikkeldraad inhuurt als spreker.