Fondsenwerving

Fondsenwerving

Project Prikkeldraad geeft advies over en biedt ondersteuning bij fondsenwerving aan stichtingen. Ik neem niet al het werk uit jullie handen, maar wil juist samen zoeken naar een duurzame oplossing. Ik help met het schrijven van een projectplan, begroting, dekkingsplan en ga met jullie op zoek naar inkomstenbronnen. Hierbij is het de bedoeling dat jullie na onze samenwerking de fondsenwerving in de toekomst zélf oppakken.

INTRODUCTIE FONDSENWERVING

Op deze pagina vind je een introductie op fondsenwerving. Fondsenwerving is voor elke stichting of vereniging noodzakelijk. Met geld kun je immers jouw visie en missie uitvoeren. Voor veel non-profit organisaties is het ook een punt van zorgen. Het is niet vreemd om je druk te maken over de financiële situatie van je stichting, maar laat het vooral niet de boventoon voeren! Veel fondsen, sponsors en bedrijven willen bijdragen aan jullie maatschappelijk initiatief. Ik wil je helpen om fondsenwerving leuk en succesvol te maken. Op deze pagina geef ik een korte introductie over fondsenwerving. Misschien is dit al bekende informatie voor je, dat is heel mooi. Stel me vooral jouw unieke vraag!

WAT IS EEN STICHTING?

Een stichting is een organisatie met een ideëel doel. De meest bekende vorm van stichtingen zijn de goede doelen, maar ook educatieve- en culturele instellingen gebruiken deze rechtsvorm. De inkomsten van veel stichtingen bestaan voornamelijk uit giften en subsidies. Stichtingen worden ook wel ‘non-profitorganisaties’ genoemd en verschillen op diverse gebieden van bedrijven. In deze introductie op fondsenwerving geef ik kort aandacht aan de unieke omgeving waarin een stichting opereert. Vervolgens worden de fases van het fondsenwervingstraject gedeeld met hierbij tips en aandachtspunten.

DE UNIEKE OMGEVING VAN EEN STICHTING

Het werk van stichtingen draagt vaak bij aan een maatschappelijk doel. Denk hierbij aan het werken aan maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, sociale ongelijkheid of laaggeletterdheid. Ook culturele initiatieven dragen bij aan het welzijn van de samenleving, kunst is tenslotte de smeerolie van de maatschappij. De omgeving van de stichting is anders dan van bedrijven. De diensten die stichtingen aanbieden worden niet (volledig) door particulieren of bedrijven betaald en afgenomen. Het werk dat de stichtingen uitvoeren draagt immers bij aan het algemeen belang. Bij culturele- en educatieve instellingen ligt de prijs die de klant voor het product wil betalen vaak lager dan de daadwerkelijke kostprijs en dus zijn er subsidies of giften nodig.

Indirect betaalt de burger mee aan initiatieven die werken aan het algemeen belang door het betalen van belasting of door donateur te zijn van een fonds zoals het Oranjefonds. Ook zijn er fondsen die bestaan uit legaten. Deze fondsen en overheden bepalen vervolgens hoe het beschikbare geld verdeeld wordt. Winst maken mag, maar ook dit geld moet uitgegeven worden aan de eigen, ideële doelstelling. De omgeving waarin een stichting opereert is dusdanig anders, dat alle regels over bijvoorbeeld marktwerking en concurrentie uit het bedrijfsleven niet één op één toepasbaar zijn.

WAT IS FONDSENWERVING?

Overheden en fondsen betalen voor de diensten van stichtingen door het verstrekken van subsidies of giften. Stichtingen moeten hiervoor een aanvraag indienen bij het betreffende fonds of overheidsorgaan. Het traject om de juiste geldverstrekker te vinden en een subsidie aan te vragen noemen we fondsenwerving. Elk fonds of overheidsorgaan heeft hiervoor zijn eigen voorwaarden en regels, wat het werkgebied van fondsenwerving complex maakt. Om succesvol fondsen te kunnen werven, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de voorwaarden en regels van de organisatie waar je een bijdrage wilt aanvragen. De laatste jaren is er een ontwikkeling te zien dat ook bedrijven willen bijdragen aan maatschappelijke doelen.

WAAR BEGINNEN MET FONDSENWERVING?

Voordat je begint met zoeken naar mogelijke subsidies is het belangrijk om te weten waarvoor het geld nodig is. Opereert je stichting lokaal, regionaal of landelijk? Welke doelstellingen heeft de stichting gesteld en zijn vastgelegd in de statuten? Is er geld nodig voor een project of is de stichting op zoek naar een structurele bijdrage? Het antwoord op deze vragen bepaalt bij welke fondsen of overheden er subsidies worden aangevraagd. Een hele belangrijke stap die de kaders bepaalt voor de volgende fase, de onderzoeksfase.

TIP: Een subsidie moet bijna altijd vóór dat een project start worden aangevraagd. Dit varieert van twee weken tot soms 4 maanden vooraf. Houd hier rekening mee bij het maken van je plannen.

ONDERZOEKSFASE

Nadat de grote lijnen voor het fondsenwervingstraject zijn opgezet, is het tijd voor de onderzoeksfase. In deze fase onderzoek je welke fondsen of overheden een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het project op basis van de doelstellingen van de betreffende fondsen. Maak een longlist van potentiele fondsen. Als deze lijst compleet is, selecteer je vervolgens een aantal fondsen die je verder wilt onderzoeken.

TIP: Elk fonds heeft zijn eigen speerpunten. De doelstellingen van het project waar de subsidie voor wordt aangevraagd, moet aansluiten bij één of meerdere van deze punten. Let hier goed op bij het uitzoeken van voor jullie geschikte fondsen of overheden.

BENODIGDE DOCUMENTEN BIJ JE AANVRAAG

Als duidelijk is bij welke fondsen mogelijk een aanvraag kan worden ingediend, moeten de kaders worden ingevuld. Hiervoor is het belangrijk om de benodigde stukken voor de aanvraag te verzamelen. Ook dit verschilt per fonds, in elk geval is er een projectplan en begroting met dekkingsplan (financieringsplan) nodig.

 TIP: In het projectplan wordt beschreven wat de doelstellingen van het project zijn, welke partners er betrokken zijn en ook wat de planning is van de uitvoering. Het projectplan wordt ondersteund door een realistische en haalbare begroting en dekkingsplan. Sommige fondsen vragen om offertes bij te voegen om deze begroting te ondersteunen.

VERANTWOORDING

Nadat de aanvraag is ingediend, is het wachten op een beslissing van het betreffende fonds. Als het fonds positief beslist, kan het project worden uitgevoerd. Na afloop van het project vraagt het fonds om te rapporteren over de uitvoering. Dit noemen we verantwoording. Elk fonds heeft hiervoor zijn eigen eisen en deadline. Ook hierbij is het van belang om de juiste documenten op tijd te verzamelen en in te dienen.

TIP: Veelal zijn de jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag de basis voor een verantwoording. Daarnaast kunnen er speciale eisen zijn zoals het inleveren van facturen, een projectverslag of het invullen van een speciaal evaluatieformulier van het betreffende fonds. Hierover zal het betreffende fonds je informeren.

Ik hoop dat je met deze introductie iets wijzer bent geworden over de wereld van fondsenwerving. Aarzel niet om je vraag te stellen! Fondsenwerving heeft met name te maken met een goede planning, gedegen onderzoek naar welke fondsen er zijn en een inhoudelijk goed onderbouwd verhaal. Er is geld beschikbaar voor jouw doel; de uitdaging is om te ontdekken waar je dit geld kunt vinden!