Gelijke kansen

Dezelfde mogelijkheden

Gelijke kansen heeft alles te maken met het hebben van dezelfde mogelijkheden in opleiding en ontwikkeling. Er zijn bijvoorbeeld landen waar meisjes nog altijd niet naar school kunnen. Ze moeten bijvoorbeeld al trouwen als pas 12 jaar zijn. Ook in een rijk land als Nederland is een goede opleiding niet voor iedereen weggelegd. Ieder kind zou zich moeten kunnen ontwikkelen (bron: gelijke-kansen.nl). Veel organisaties werken eraan om alle kinderen dezelfde mogelijkheden te geven.

Omstandigheden

Deze ongelijke kansen ontstaan voor een groot deel door de omstandigheden waarin je opgroeit. Denk aan het gezin waarin je opgroeit en de cultuur. Ook maakt het uit of je rijk of arm bent en in welke wijk je woont. Opgroeien in armoede, betekent vaak dat je als volwassene ook meer kans hebt om arm te zijn. En als je ouders niet naar school zijn geweest, is de kans groter dat ook jij ook geen opleiding zult afronden.

Bevooroordeeld

Een andere reden waarom er nog geen gelijke kansen zijn voor iedereen, zijn wij zelf. We beoordelen anderen vaak op hoe ze er uit zien, wat ze doen en waar ze vandaan komen. Soms zijn we bang voor iemand die er anders uitziet of anders denkt. We oordelen allemaal vanuit ons eigen perspectief en zijn daarom in zekere mate bevooroordeeld. Maar hoe iemand eruit ziet, waar hij geboren is of of hij arm of rijk is, zegt niet zoveel over wie die gene nou eigenlijk is. Je kunt dan denken aan hoe iemand geboren wordt, dat is voor iedereen hetzelfde! In de basis heeft iedereen talenten gekregen. Alleen niet iedereen krijgt dezelfde mogelijkheden om iets met deze talenten te doen.

In actie voor gelijke kansen

Samen kunnen we wel zorgen voor meer gelijke kansen. Er zijn organisaties die zich inzetten om meisjes toch naar school te laten gaan zoals Plan Nederland of Edukans. Wereldwijd zetten organisaties zich in tegen discriminatie op basis van geloof, afkomst of geaardheid. Ook zijn er organisaties die er voor willen zorgen dat iedereen geschikt werk en een opleiding krijgt.

Wat jij kunt doen

Ook in het dagelijks leven kun je iets betekenen in de strijd voor gelijke kansen. Het zit vaak in de kleine dingen, zoals hoe we anderen behandelen. Maar je kunt ook groter denken en doen! We hebben een aantal tips op een rijtje gezet:

  • Bedenk bij jezelf hoe je denkt of praat over anderen. Hoe bevooroordeeld ben jij?
  • Ga met je collega’s of klas in gesprek over jullie (voor)oordelen.
  • Vraag je leraar om een module over gelijke kansen te behandelen in de les of nodig een gastspreker uit.
  • Collecteer voor een organisatie die zich inzet voor de rechten van meisjes en vrouwen zoals Action Aid.
  • Organiseer een anti-discriminatie training op het werk.
  • Zet je in als vrouw in als rolmodel voor meisjes via Elance Academy.
  • Word een maatje voor een jongere bijvoorbeeld via Humanitas.