Over Project Prikkeldraad

Doelstelling

Project Prikkeldraad geeft gastlessen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Op dit moment zijn er drie thema’s waarover een gastles beschikbaar is: Mediawijsheid, Politiek & Debat en Gezonde Voeding. Project Prikkeldraad heeft als doel om jongeren en kinderen te informeren en voorlichting te geven over maatschappelijke thema’s. Hierbij vinden wij het belangrijk dat we de dialoog aangaan. De lessen bestaan uit een combinatie van beeld, gesprek en praktische opdrachten. Wij gaan er vanuit dat door jongeren ook een gevoel van autonomie en inspraak te geven, ze meer bereid zijn om na te denken over hun gedrag en stappen gaan nemen om hun gedrag te veranderen. Een aantal leerdoelen die in de gastlessen van Project Prikkeldraad aan bod komen, zijn:

  • Het vormen van een eigen mening
  • Zich kunnen verplaatsen in anderen
  • Beargumenteren
  • Reflecteren op eigen handelen

Het logo                 Logo klein copy

In het logo van Project Prikkeldraad zie je een schaar welke een stuk prikkeldraad doorknipt. Het prikkeldraad staat voor een oude gewoonte, bijvoorbeeld te veel suiker eten en drinken. De schaar staat voor het doorbreken van dit patroon en een verandering in gang brengen. Project Prikkeldraad wil deze schaar zijn. We willen jonge mensen prikkelen en uitdagen om na te denken over veranderingen in hun denken en doen. Samen met hen gaan we op zoek gaan naar hoe je oude gewoontes kunt veranderen.

Het aanzetten tot verandering wil Project Prikkeldraad realiseren door in de gastlessen in gesprek te gaan met jongeren, ze te vertellen over de gevolgen van hun handelen en om ze informatie te geven over de diverse thema’s. We werken voornamelijk in de regio Rotterdam en Den Haag, maar in overleg kunnen we ook buiten deze regio’s gastlessen geven. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Lees hier de Algemene Voorwaarden van Project Prikkeldraad.